Is leenrente aftrekbaar?

Wanneer je een lening afsluit dan betaal je hier rente over. Maar hoe zit het eigenlijk met de belastingen? Kun je de rente ook aftrekken? Het antwoord hierop is tweeledig. Wanneer je inkomstenbelasting op moet geven dan geef je in box 3 je vermogen op. Een lening is echter geen vermogen, maar een schuld. Deze schuld mag je aftrekken van je eigen vermogen, waardoor over dit eigen vermogen minder belasting geheven kan worden. Het probleem is echter dat dit lang niet voor iedereen geldt. Er moet namelijk wel een eigen vermogen zijn om belasting over te heffen en bij iedereen is de eerste €21.000 daarvan vrijgesteld. Heb je dus niet een eigen vermogen dat hoger is dan €21.000 dan kun je de lening en de betaalde rente hierover dus ook niet in mindering brengen. Wanneer je samenwoont of getrouwd bent en samen de belastingaangifte doet, dan tellen de bedragen zich op. Heb je samen dus niet een hoger vermogen dan €42.000, dan valt er ook niets af te trekken.

Lening voor een woning

Wanneer de lening aangewend is om een woning aan te kopen, te verbouwen of te onderhouden, dan zijn er wel mogelijkheden om de betaalde rente terug te vragen via de belasting. Je mag wel alleen dát deel aftrekken dat ook daadwerkelijk gebruikt is voor de woning. Heb je van de lening bijvoorbeeld ook een auto aangeschaft, dan mag over dit deel de rente natuurlijk niet aftrekken.

Lening afsluiten voor afbetaling restschuld

Wat nog rest is dan het aftrekken van de rente wanneer je een lening afsluit om een restschuld te financieren. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek en staat er na de looptijd nog een bedrag open? Dan kun je hier een lening voor afsluiten. De rente die je hierover moet betalen kun je aftrekken.