Achtergrond van de discussie

<span class="c3">Achtergrond van de discussie</span>

Na jaren discussiëren zal het kabinet in het voorjaar van 2024 waarschijnlijk een wetsvoorstel indienen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te verplichten voor zelfstandigen. Veel ondernemers zien zo’n verplichte kostenpost niet zitten, al zijn er ook genoeg voorstanders. De verzekering zal het inkomen van zelfstandigen namelijk veel beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Waarom komt er een verplichte AOV?

De discussie over de verplichte AOV voor zelfstandigen is al lange tijd gaande. Aan de ene kant zijn er ondernemers die vrezen voor de extra kosten die zo'n verzekering met zich meebrengt. Aan de andere kant zijn er voorstanders die benadrukken dat een verplichte AOV juist de financiële risico's voor zelfstandigen verkleint.

Bescherming bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een van de belangrijkste redenen waarom het kabinet overweegt om een verplichte AOV in te voeren, is om zelfstandigen beter te beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Op dit moment lopen veel zelfstandigen een groot financieel risico als zij door ziekte of een ongeval niet kunnen werken. Met een verplichte AOV zouden zij kunnen rekenen op een vangnet om inkomensverlies op te vangen.

Impact op de zelfstandigenmarkt

De invoering van een verplichte AOV zou mogelijk ook gevolgen hebben voor de zelfstandigenmarkt als geheel. Sommige critici vrezen dat de kosten van zo'n verzekering zelfstandigen kunnen afschrikken om als zzp'er aan de slag te gaan. Aan de andere kant kan een verplichte AOV ook zorgen voor een gelijk speelveld binnen de arbeidsmarkt, waarbij zelfstandigen dezelfde bescherming genieten als werknemers in loondienst.

Al met al is de discussie over de verplichte AOV voor zelfstandigen een complex vraagstuk waarbij verschillende belangen en overwegingen meespelen. Het is afwachten hoe het kabinet dit wetsvoorstel vorm zal geven en welke impact dit zal hebben op zelfstandigen in Nederland.