Advieskeuze sluit zich aan bij Stichting Actief Klantbeheer

<span class="c5">Advieskeuze sluit zich aan bij Stichting Actief Klantbeheer</span>

#

Advieskeuze heeft besloten om deel te nemen aan de Stichting Actief Klantbeheer. Deze stichting richt zich op het in kaart brengen van financieel adviseurs die actief en naar tevredenheid aan klantbeheer doen. Advieskeuze zal een belangrijke bijdrage leveren aan dit initiatief door middel van het optimaliseren van hun reviewmethodiek.

# Tussenkop: Monitoring van financieel adviseurs

De samenwerking tussen Advieskeuze, het bestuur en de werkgroep Onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer zal resulteren in een verbeterde manier om financieel adviseurs te monitoren. Consumenten krijgen hierdoor een beter inzicht in welke adviseurs daadwerkelijk actief aan klantbeheer doen en hoe tevreden zij hierover zijn.

# Tussenkop: Belang van transparantie en kwaliteit

Transparantie en kwaliteit zijn essentieel in de financiële advieswereld. Door deel te nemen aan de Stichting Actief Klantbeheer laat Advieskeuze zien dat zij waarde hechten aan het bevorderen van goede praktijken binnen de sector. Consumenten kunnen zo beter geïnformeerde keuzes maken bij het kiezen van een financieel adviseur.

Dit nieuws toont aan dat Advieskeuze zich actief inzet voor het verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van de kwaliteit binnen de financiële adviesbranche. Met hun deelname aan de Stichting Actief Klantbeheer dragen zij bij aan een transparanter en klantgerichter advieslandschap.