Els Wesseling nieuwe voorzitter Stichting Tuchtraad Verzekeraars

<span class="c0">Els Wesseling nieuwe voorzitter Stichting Tuchtraad Verzekeraars</span>

Els Wesseling-Van Gent zal vanaf 1 juli 2024 de nieuwe voorzitter zijn van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars. Zij zal de positie innemen van Willem van Schendel, die in februari is overleden. Naast Els Wesseling maken Veronique Timmerhuis en Felix Cohen deel uit van het bestuur van de stichting.

Ervaring van Els Wesseling

Els Wesseling heeft een uitgebreide ervaring in de verzekeringssector en brengt waardevolle kennis en expertise met zich mee naar haar nieuwe rol als voorzitter van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars. Haar benoeming zal naar verwachting bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verbetering van het tuchtrecht binnen de verzekeringsbranche.

Belang van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars

De Stichting Tuchtraad Verzekeraars speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit en professionaliteit binnen de verzekeringssector. Door het behandelen van klachten en het opleggen van tuchtrechtelijke maatregelen, draagt de stichting bij aan het versterken van het vertrouwen van consumenten en stakeholders in de verzekeringsbranche.

Samenstelling van het bestuur

Naast Els Wesseling als nieuwe voorzitter, bestaat het bestuur van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars uit Veronique Timmerhuis en Felix Cohen. Samen zullen zij zich inzetten voor het handhaven van de gedragsregels en het bevorderen van de professionaliteit binnen de verzekeringssector.

Al met al is de benoeming van Els Wesseling als voorzitter van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars een belangrijke stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling van het tuchtrecht binnen de verzekeringsbranche. Haar ervaring en expertise zullen een waardevolle bijdrage leveren aan het versterken van het integriteitskader en het vergroten van het vertrouwen in de sector.