Financieel risico voor werkgevers

<span class="c5">Financieel risico voor werkgevers</span>

Ziekteverzuim en het vastlopende zorgsysteem vormen een steeds groter financieel risico voor werkgevers. Uit internationaal onderzoek, uitgevoerd door Mercer onder HR en risk verantwoordelijken van werkgevers, blijkt dat dit onderwerp nog nooit zo hoog op de lijst van belangrijkste risico's heeft gestaan voor Nederlandse werkgevers. In Nederland staat het op nummer 4, wereldwijd zelfs op nummer 1.

Toenemende kosten van ziekteverzuim

De kosten van ziekteverzuim kunnen voor werkgevers flink oplopen. Niet alleen zijn er directe kosten zoals het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer, maar ook indirecte kosten zoals het inhuren van vervangend personeel en het verlies aan productiviteit. Het is daarom van groot belang voor werkgevers om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken.

Preventieve zorg via de werkgever

Om het ziekteverzuim te verminderen en de kosten voor werkgevers te beperken, wordt er steeds meer ingezet op preventieve zorg via de werkgever. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld gezondheidsprogramma's aanbieden, zoals workshops over gezonde voeding en beweging, en toegang tot gezondheidschecks en screenings. Door werknemers bewust te maken van hun gezondheid en hen te ondersteunen bij het behouden van een gezonde levensstijl, kan het ziekteverzuim worden teruggedrongen.

Investeren in de gezondheid van werknemers

Het investeren in de gezondheid van werknemers kan niet alleen leiden tot een lager ziekteverzuim, maar ook tot een hogere productiviteit en betere werknemerstevredenheid. Werknemers die zich gesteund voelen door hun werkgever op het gebied van gezondheid, zijn over het algemeen meer betrokken en gemotiveerd. Het is daarom voor werkgevers van belang om te investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers.

Al met al is het duidelijk dat ziekteverzuim en het vastlopende zorgsysteem grote financiële risico's vormen voor werkgevers. Door in te zetten op preventieve zorg en te investeren in de gezondheid van werknemers, kunnen werkgevers deze risico's beperken en een gezonde en productieve werkomgeving creëren.