Financiële resultaten van Coöperatie Univé in 2023

<span class="c3">Financiële resultaten van Coöperatie Univé in 2023</span>

Coöperatie Univé heeft in 2023 ondanks een gestegen schadelast een winst geboekt van 16 miljoen euro. In 2023 nam de schadelast ten opzichte van 2022 toe als gevolg van de verdere groei van de autoportefeuille, hogere schadefrequenties, hogere gemiddelde schadebedragen door inflatie en schades door storm Poly en het noodweer in Italië en Slovenië.

Toename schadelast en impact op winst

De toename van de schadelast bij Coöperatie Univé in 2023 had een impact op de winst van het bedrijf. Ondanks deze uitdaging wist Univé toch een winst van 16 miljoen euro te behalen, wat aantoont dat het bedrijf veerkrachtig is en in staat is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Groei van de autoportefeuille en hogere schadefrequenties

Een van de factoren die hebben bijgedragen aan de toename van de schadelast bij Coöperatie Univé was de groei van de autoportefeuille. Met meer verzekerde voertuigen nam ook het aantal schades toe, wat resulteerde in hogere schadefrequenties en gemiddelde schadebedragen.

Impact van inflatie en natuurrampen op schadebedragen

Naast de groei van de autoportefeuille en hogere schadefrequenties waren ook inflatie en natuurrampen zoals storm Poly en het noodweer in Italië en Slovenië van invloed op de schadebedragen. De hogere gemiddelde schadebedragen droegen bij aan de totale schadelast van Coöperatie Univé in 2023.

Al met al heeft Coöperatie Univé in 2023 financiële uitdagingen weten te overwinnen en toch een winst van 16 miljoen euro behaald. Deze resultaten laten zien dat het bedrijf zich staande weet te houden in een concurrerende en veranderlijke markt.