Funderingsproblematiek in Nederland**

<span class="c5">Financieringsproblematiek in Nederland**</span>

<img width="658" height="395" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/Fundering.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/Fundering.jpg 658w, https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/Fundering-300×180.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" />

<p><img width="110" height="96" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/Fundering-110×96.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>

<p>Om verdere vertraging van woningbouw te voorkomen en funderingsschade te stoppen heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) zich aangesloten bij het 'maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water voor mens en natuur'. De vereniging pleit al enige jaren voor een sterke nationale aanpak van de funderingsproblematiek en roept ook het nieuwe kabinet op tot actie tegen […]</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/manifest-om-funderingsschade-te-stoppen/">Manifest om funderingsschade te stoppen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>

**

De funderingsproblematiek in Nederland is een groeiend probleem dat niet alleen de woningbouw vertraagt, maar ook voor veel schade zorgt bij huiseigenaren. Veel woningen in Nederland hebben te maken met verzakkingen en scheuren als gevolg van problemen met de fundering. Dit kan leiden tot hoge kosten voor herstelwerkzaamheden en in sommige gevallen zelfs tot onbewoonbaarheid van de woning.

**Tussenkop: Vereniging Eigen Huis pleit voor nationale aanpak**

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft zich al enige tijd hard gemaakt voor een sterke nationale aanpak van de funderingsproblematiek. Door zich aan te sluiten bij het 'maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water voor mens en natuur', hoopt VEH meer aandacht te krijgen voor dit urgente probleem. De vereniging roept het nieuwe kabinet dan ook op om actie te ondernemen en concrete maatregelen te nemen om funderingsschade te stoppen en verdere problemen te voorkomen.

**Tussenkop: Maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water**

Het 'maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water voor mens en natuur' richt zich niet alleen op het stoppen van funderingsschade, maar ook op het belang van een gezonde leefomgeving en duurzaam waterbeheer. Door samen te werken aan een beter waterbeleid en het voorkomen van wateroverlast, kunnen we de leefbaarheid in Nederland verbeteren en de schade als gevolg van funderingsproblemen beperken.

Met de toenemende aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze leefomgeving, is het belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen om de funderingsproblematiek aan te pakken en te voorkomen. Vereniging Eigen Huis en andere belanghebbenden blijven zich inzetten voor een duurzame oplossing voor dit urgente probleem.