Maatschappelijk draagvlak voor witwascontroles**

<span class="c3">Maatschappelijk draagvlak voor witwascontroles**</span>

<img width="658" height="395" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2023/07/Wwft-witwassen-fraude.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2023/07/Wwft-witwassen-fraude.jpg 658w, https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2023/07/Wwft-witwassen-fraude-300×180.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" />

<p><img width="110" height="96" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2023/07/Wwft-witwassen-fraude-110×96.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>

<p>De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) constateert dat het maatschappelijke draagvlak voor de witwascontroles door banken onder druk staat, omdat ook bonafide klanten te vaak last hebben van de klantonderzoeken door banken. Het nieuwe Threat Assessment moet daarin verandering brengen. Meer waar nodig en minder waar het kan door gezamenlijke focus Volgens anti-witwas coördinator Helène […]</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/draagvlak-witwascontroles-terugwinnen/">Draagvlak witwascontroles terugwinnen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>

**

Het maatschappelijke draagvlak voor de witwascontroles door banken staat onder druk. Dit komt doordat zelfs bonafide klanten regelmatig last hebben van de klantonderzoeken die door banken worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er een spanning tussen het handhaven van de regels rondom witwassen en het behouden van een goede relatie met klanten.

**Tussenkop: Nieuwe aanpak met het Threat Assessment**

Om het draagvlak voor witwascontroles terug te winnen, wordt er gewerkt aan een nieuwe aanpak. Het Threat Assessment is een methode die moet helpen bij het efficiënter uitvoeren van klantonderzoeken. Hierbij ligt de focus op het inzetten van meer controle waar nodig en minder controle waar het kan. Op deze manier worden bonafide klanten minder belast met uitgebreide onderzoeken en wordt er toch effectief opgetreden tegen mogelijke witwaspraktijken.

**Tussenkop: Samenwerking voor een gezamenlijke focus**

Een belangrijk aspect van de nieuwe aanpak is de gezamenlijke focus op het bestrijden van witwassen. Door samen te werken binnen de financiële sector en met toezichthouders kunnen banken efficiënter en effectiever optreden tegen mogelijke fraude en witwassen. Dit zorgt niet alleen voor een betere bescherming van het financiële systeem, maar ook voor een verbetering van het vertrouwen van klanten in de sector.

Hierdoor wordt er gestreefd naar een balans tussen het handhaven van regels en het behouden van een goede klantrelatie, zodat het maatschappelijke draagvlak voor witwascontroles kan worden hersteld.