Minder pensioenfondsen stappen over op vernieuwd pensioenstelsel

<span class="c2">Minder pensioenfondsen stappen over op vernieuwd pensioenstelsel</span>

#

Het aantal pensioenfondsen dat op 1 januari 2025 overstapt op het vernieuwde pensioenstelsel neemt af, zo blijkt uit een enquête van DNB en de AFM. Ieder kwartaal wordt aan de pensioenfondsen gevraagd naar hun vorderingen rondom de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit moment hebben slechts zeven fondsen hun transitieplan ingeleverd bij DNB.

# Tussenkop: Redenen voor uitstel

De redenen voor het uitstel van het moment van invaren naar het vernieuwde pensioenstelsel kunnen divers zijn. Zo kunnen pensioenfondsen te maken hebben met complexe vraagstukken rondom de transitie, zoals de communicatie met deelnemers, de impact op de financiële positie van het fonds en de juridische aspecten van de overgang.

# Tussenkop: Impact op deelnemers

Voor de deelnemers van de pensioenfondsen die het moment van invaren uitstellen, kan dit betekenen dat zij langer moeten wachten voordat zij de voordelen van het vernieuwde pensioenstelsel zullen ervaren. Het is belangrijk dat pensioenfondsen transparant communiceren over de redenen voor het uitstel en de verwachte gevolgen voor deelnemers.

# Tussenkop: Samenwerking met toezichthouders

DNB en de AFM blijven nauw samenwerken met de pensioenfondsen om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door regelmatig de voortgang te monitoren en waar nodig ondersteuning te bieden, kunnen eventuele knelpunten tijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

Het is belangrijk dat pensioenfondsen blijven streven naar een tijdige en zorgvuldige overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel, zodat de deelnemers uiteindelijk kunnen profiteren van een toekomstbestendig pensioen.