Misvattingen over duurzame mobiliteit

<span class="c6">Misvattingen over duurzame mobiliteit</span>

Nationale-Nederlanden heeft onlangs aangegeven dat de transitie naar duurzame mobiliteit vertraagd wordt door 'hardnekkige misvattingen en gebrek aan kennis' bij Nederlanders. De verzekeraar is van plan om elektrisch rijden meer te gaan stimuleren om zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Dit initiatief komt voort uit het eerste Trendrapport Duurzame Mobiliteit van Nationale-Nederlanden.

Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom duurzame mobiliteit in Nederland. Op 1 januari van dit jaar reden er maar liefst 9,1 miljoen personenauto's op de Nederlandse wegen. Ondanks de groeiende populariteit van elektrische auto's, blijkt uit het onderzoek dat er nog veel misvattingen bestaan over deze vorm van mobiliteit.

Stimuleren van elektrisch rijden

Om deze misvattingen weg te nemen en de overstap naar duurzame mobiliteit te bevorderen, wil Nationale-Nederlanden elektrisch rijden actiever gaan stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van speciale verzekeringen voor elektrische auto's, het verstrekken van informatie over de voordelen van elektrisch rijden en het stimuleren van laadinfrastructuur.

Daarnaast zal de verzekeraar ook samenwerken met andere partijen in de mobiliteitssector om gezamenlijk de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Door het delen van kennis en expertise hoopt Nationale-Nederlanden een positieve bijdrage te leveren aan een groener en duurzamer Nederland.

Bewustwording en educatie

Een belangrijk aspect van het stimuleren van duurzame mobiliteit is het vergroten van bewustwording en educatie onder Nederlanders. Nationale-Nederlanden zal daarom ook inzetten op voorlichtingscampagnes en educatieve programma's om mensen te informeren over de voordelen van elektrisch rijden en andere vormen van duurzame mobiliteit.

Door samen te werken met scholen, bedrijven en overheden hoopt de verzekeraar een breed publiek te bereiken en zo de kennis en acceptatie van duurzame mobiliteit te vergroten. Op deze manier wil Nationale-Nederlanden bijdragen aan een groenere toekomst voor ons land en de wereld.