Nettowinstdaling bij BNG Bank in 2023</h2>

<span class="c4">Nettowinstdaling bij BNG Bank in 2023</h2></span>

<h2>

<p>BNG Bank heeft in 2023 een daling van de nettowinst gezien, van 300 naar 254 miljoen euro. Ondanks deze afname is CEO Gita Salden tevreden over het behaalde resultaat.</p>

<h2>Tussenkop: Sterke financiële resultaten ondanks uitdagingen</h2>

<p>Volgens Salden heeft BNG Bank in 2023 ondanks geopolitieke spanningen, faillissementen van buitenlandse banken en een afkoelende economie toch sterke financiële resultaten behaald. Dit is mede te danken aan de solide financiële positie van de bank.</p>

<h2>Tussenkop: Strategie voor toekomstige groei</h2>

<p>Om de nettowinst weer te laten groeien, heeft BNG Bank een strategie voor de toekomstige groei uitgestippeld. Hierbij zal de focus liggen op het versterken van de dienstverlening, het vergroten van de klantenkring en het diversifiëren van de inkomstenbronnen.</p>

<h2>Tussenkop: Duurzaamheid en maatschappelijke impact</h2>

<p>BNG Bank zet ook in op duurzaamheid en het maken van een positieve maatschappelijke impact. Zo investeert de bank in duurzame projecten en initiatieven die bijdragen aan een groenere en socialere samenleving.</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/bng-bank-ziet-nettowinst-dalen/">BNG Bank ziet nettowinst dalen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>