Nieuwe locatie voor De Vereende in Den Haag

<span class="c3">Nieuwe locatie voor De Vereende in Den Haag</span>

De Vereende, een verzekeraar die zich richt op risico's die niet door reguliere verzekeraars worden gedekt, heeft onlangs een verhuizing aangekondigd naar de Bordewijklaan 2 in Den Haag. Het nieuwe kantoor bevindt zich in het gebouw van het Verbond van Verzekeraars, waarmee De Vereende nauw samenwerkt.

Voordelen van de verhuizing

Directievoorzitter Carola Wijkamp-Hermsen benadrukt dat de verhuizing naar hetzelfde gebouw als het Verbond van Verzekeraars diverse voordelen met zich meebrengt. Zo worden de lijnen korter en kan er gemakkelijker kennis en expertise worden uitgewisseld tussen beide organisaties. Deze nauwere samenwerking zal naar verwachting leiden tot een efficiëntere afhandeling van zaken en een betere dienstverlening aan klanten.

Ambitie De Vereende

Met deze verhuizing zet De Vereende de volgende stap in haar ambitie om haar dienstverlening verder te verbeteren en haar positie in de markt te verstevigen. Door zich te vestigen op een centrale locatie waar ook andere belangrijke spelers in de verzekeringsbranche gevestigd zijn, kan De Vereende haar netwerk uitbreiden en haar expertise verder ontwikkelen.

Al met al is de verhuizing naar het gebouw van het Verbond van Verzekeraars een strategische zet voor De Vereende, die naar verwachting zal bijdragen aan een verdere groei en professionalisering van de organisatie.