Nieuwe regelgeving rondom energielabel en hypotheekbedrag

<span class="c5">Nieuwe regelgeving rondom energielabel en hypotheekbedrag</span>

Sinds 1 januari 2024 heeft het energielabel van een woning invloed op het hypotheekbedrag dat huiseigenaren kunnen lenen om hun woning te verduurzamen. Deze nieuwe regelgeving is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren om hun woning energiezuiniger te maken. Echter, uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank, uitgevoerd door Norstat, blijkt dat veel huiseigenaren de nieuwe regels niet goed begrijpen.

Impact van energielabel op hypotheekbedrag

Het energielabel van een woning geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Hoe groener het energielabel, hoe energiezuiniger de woning is. Met de nieuwe regelgeving wordt er gekeken naar het energielabel van de eigen woning bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag dat geleend kan worden voor verduurzamingsmaatregelen. Huiseigenaren met een minder groen energielabel kunnen hierdoor minder lenen dan huiseigenaren met een groen energielabel.

Misvattingen onder huiseigenaren

Uit het onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat veel huiseigenaren de nieuwe regelgeving rondom energielabels en hypotheekbedragen niet goed begrijpen. Er bestaan misvattingen over hoe het energielabel van invloed is op het lenen van geld voor verduurzamingsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat huiseigenaren goed geïnformeerd worden over deze nieuwe regels, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken voor het verduurzamen van hun woning.

Voorlichting en advies

Om huiseigenaren te helpen bij het begrijpen van de nieuwe regelgeving, is het belangrijk dat er voldoende voorlichting en advies beschikbaar is. Banken en hypotheekverstrekkers kunnen hierin een belangrijke rol spelen door duidelijke informatie te verstrekken over de impact van energielabels op hypotheekbedragen. Ook kunnen zij huiseigenaren adviseren over de stappen die zij kunnen nemen om hun woning energiezuiniger te maken en zo te voldoen aan de nieuwe regels.

Door huiseigenaren goed te informeren en te adviseren, kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen over het verduurzamen van hun woning en het lenen van geld voor energiebesparende maatregelen. Op deze manier kunnen huiseigenaren bijdragen aan een duurzamere toekomst en profiteren van lagere energiekosten en een comfortabeler binnenklimaat in hun woning.