Nieuwe regels voor groepsverzekeringen

<span class="c5">Nieuwe regels voor groepsverzekeringen</span>

#

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, moeten vanaf 1 oktober 2025 mogelijk een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben. Deze nieuwe regels gelden met name voor bedrijven in specifieke sectoren zoals transport, verhuizingen en autoverhuur.

# Tussenkop: Achtergrond van de regelgeving

Deze veranderingen in de regelgeving omtrent groepsverzekeringen zijn het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hierdoor moeten bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden buiten de financiële sector voldoen aan bepaalde regels en mogelijk een vergunning aanvragen bij de AFM.

# Tussenkop: Impact op bedrijven

Voor bedrijven in de genoemde sectoren kan deze nieuwe vergunningplicht gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de veranderingen en tijdig actie ondernemen om aan de nieuwe regels te voldoen.

# Tussenkop: Rol van de AFM

De AFM speelt een cruciale rol bij het toezicht houden op bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden. Door middel van vergunningen en regulering zorgt de AFM ervoor dat consumenten beschermd worden en dat de markt eerlijk en transparant blijft.

# Tussenkop: Meer informatie en advies

Voor bedrijven die twijfelen of zij onder de nieuwe regels vallen en een vergunning nodig hebben, is het raadzaam om advies in te winnen bij juridische en financiële experts. Zij kunnen helpen bij het interpreteren van de regelgeving en het nemen van de juiste stappen om compliant te zijn.

Al met al is het belangrijk voor bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden buiten de financiële sector om op de hoogte te zijn van de nieuwe regels en tijdig actie te ondernemen om aan de vergunningplicht te voldoen. Het naleven van de regelgeving zorgt niet alleen voor een goede reputatie, maar ook voor de bescherming van consumenten en een stabiele markt.