Onderzoek toont aan dat veel werkenden moeite hebben met doorwerken tot pensioenleeftijd

<span class="c7">Onderzoek toont aan dat veel werkenden moeite hebben met doorwerken tot pensioenleeftijd</span>

Uit nieuw onderzoek van het CNV onder 2700 leden boven de 45 jaar blijkt dat 45% van de werkenden het niet redt om tot de pensioenleeftijd door te werken. Daarnaast acht 66% van hen het onmogelijk om door te werken tot het 70e levensjaar. Dit roept de vraag op waarom zoveel werkenden moeite hebben met doorwerken tot hun pensioenleeftijd.

Zwaar beroep speelt een grote rol

Een significant aantal werkenden (57%) geeft aan dat zij van mening zijn een zwaar beroep te hebben. Dit kan een van de redenen zijn waarom zij moeite hebben om door te werken tot de pensioenleeftijd.

Het is belangrijk dat werkgevers en het kabinet hier rekening mee houden en passende maatregelen nemen om werkenden te ondersteunen en te helpen bij het langer doorwerken. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van flexibele werktijden, het aanpassen van werkzaamheden of het faciliteren van gezondheidsprogramma's op de werkvloer.

Oproep aan werkgevers en kabinet

Het CNV roept werkgevers en het kabinet op om snel tot actie over te gaan en maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat werkenden langer kunnen blijven doorwerken. Dit is niet alleen belangrijk voor de werkenden zelf, maar ook voor de economie en de maatschappij als geheel.

Alleen door samen te werken en oog te hebben voor de behoeften en uitdagingen van werkenden, kan ervoor worden gezorgd dat zij gezond en met plezier kunnen blijven werken tot aan hun pensioenleeftijd.