Oorzaken van krimp in de bouwsector in 2024

<span class="c5">Oorzaken van krimp in de bouwsector in 2024</span>

ING Research voorspelt een krimp van circa 3% in de productie van de bouwsector in 2024, voornamelijk als gevolg van een aanzienlijke daling in het eerste kwartaal. Deze krimp wordt met name veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder de eerdere teruggelopen vergunningverlening en andere uitdagingen die de bouwsector heeft ervaren.

Een van de belangrijkste oorzaken van de krimp in de bouwsector is de beperkte beschikbaarheid van materialen en arbeidskrachten. Door verstoringen in de toeleveringsketen en een stijging van de prijzen van bouwmaterialen, worden bouwprojecten vertraagd en lopen de kosten op. Daarnaast heeft de sector te maken met een tekort aan vakmensen, waardoor de bouwproductie wordt belemmerd.

Herstel van de bouwsector in 2025 door nieuwbouwproductie van woningen

Ondanks de krimp in 2024, voorspelt ING Research dat de bouwsector in 2025 weer zal herstellen, voornamelijk dankzij de toenemende nieuwbouwproductie van woningen. De vraag naar nieuwe woningen blijft hoog, mede door de groeiende bevolking en de behoefte aan betaalbare huisvesting.

Het herstel van de bouwsector in 2025 zal naar verwachting worden ondersteund door verschillende maatregelen, zoals investeringen in duurzame bouwprojecten en innovatieve bouwtechnieken. Daarnaast zullen overheden en projectontwikkelaars blijven investeren in de bouw van nieuwe woningen om aan de groeiende vraag te voldoen.

Toekomstperspectief voor de bouwsector

Hoewel de bouwsector in 2024 te maken heeft met uitdagingen en krimp, biedt de toekomst toch perspectief. Met de verwachte toename van nieuwbouwprojecten in 2025 en de groeiende vraag naar woningen, liggen er kansen voor de bouwsector om te herstellen en te groeien.

Het is belangrijk dat de bouwsector blijft innoveren en investeren in duurzame oplossingen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Door samen te werken aan efficiëntere bouwprocessen en het gebruik van nieuwe technologieën, kan de bouwsector zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame en welvarende samenleving.

Bron: [ING verwacht toename nieuwbouw in 2025](https://www.infinance.nl/artikel/ing-verwacht-toename-nieuwbouw-in-2025) – InFinance