Over het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen

<span class="c6">Over het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen</span>

In zijn maandelijkse column op de Adfiz-website schrijft directeur Enno Wiertsema over het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen. Wiertsema deelt zijn ervaringen van een recente bijeenkomst in Den Haag, waar hij samen met vertegenwoordigers van andere partijen uit de financiële sector het convenant ondertekende met minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken.

Belang van toekomstbestendig wonen voor ouderen

Het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat ouderen in Nederland op een comfortabele en veilige manier kunnen blijven wonen. Met de vergrijzing van de bevolking wordt het steeds belangrijker om woningen aan te passen aan de behoeften van ouderen, zoals het creëren van levensloopbestendige woningen en het verbeteren van de toegankelijkheid.

Rol van de financiële sector

De financiële sector speelt een cruciale rol bij het realiseren van toekomstbestendig wonen voor ouderen. Door het bieden van financiële producten en diensten die ouderen ondersteunen bij het aanpassen van hun woningen, kunnen financiële instellingen bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid en het comfort van ouderen.

Samenwerking met de overheid

Het convenant dat Enno Wiertsema en andere vertegenwoordigers van de financiële sector met minister Hugo de Jonge hebben ondertekend, is een voorbeeld van de samenwerking tussen de private en publieke sector om ouderen te ondersteunen bij toekomstbestendig wonen. Door gezamenlijk afspraken te maken en initiatieven te ontplooien, kunnen er concrete stappen worden gezet om de leefomstandigheden van ouderen te verbeteren.

Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/enno-wiertsema-nu-de-rest-nog/">Enno Wiertsema: ‘Nu de rest nog’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.