Positieve ontwikkeling in tevredenheid adviseurs

<span class="c3">Positieve ontwikkeling in tevredenheidsadviseurs</span>

De trend van dalende tevredenheid van adviseurs over geldverstrekkers die begin 2023 begon, lijkt niet door te zetten. Dat concludeert Ingage Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) uit de laatste kwartaalmeting die gebaseerd is op feedback van adviseurs en binnendienstmedewerkers van de hypotheekketens.

Oorzaken van de dalende trend

In de voorgaande periode waren adviseurs steeds minder tevreden over de dienstverlening en producten van geldverstrekkers. Dit had onder andere te maken met stroperige processen, onduidelijke communicatie en beperkte flexibiliteit van de geldverstrekkers. Hierdoor ervoeren adviseurs meer werkdruk en liepen zij tegen obstakels aan bij het adviseren van klanten.

Positieve ontwikkelingen bij geldverstrekkers

Recente ontwikkelingen laten echter een positiever beeld zien. Geldverstrekkers lijken te hebben geluisterd naar de feedback van adviseurs en zijn aan de slag gegaan met verbeteringen. Zo worden processen efficiënter ingericht, is de communicatie transparanter en wordt er meer maatwerk geleverd. Deze positieve ontwikkelingen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen adviseurs en geldverstrekkers.

Belang van tevredenheid adviseurs

De tevredenheid van adviseurs over geldverstrekkers is van groot belang voor de gehele hypotheekmarkt. Een goede samenwerking tussen beide partijen zorgt voor een soepel adviestraject voor de klant en draagt bij aan een positieve klantervaring. Daarnaast kan een hoge tevredenheid van adviseurs leiden tot meer aanbevelingen en een grotere loyaliteit aan de geldverstrekkers.

Al met al lijkt de dalende trend in tevredenheid van adviseurs over geldverstrekkers voorlopig gestopt te zijn. Met de positieve ontwikkelingen die gaande zijn, is de verwachting dat de samenwerking tussen adviseurs en geldverstrekkers verder zal verbeteren en de tevredenheid zal toenemen. Dit is goed nieuws voor zowel de professionals in de hypotheekmarkt als voor de consumenten die op zoek zijn naar passend advies.