Problemen met betalingen via budgetbeheer

<span class="c6">Problemen met betalingen via budgetbeheer</span>

Consumenten die hun verzekeringspremie willen laten betalen via budgetbeheer stuiten soms op problemen met hun verzekeraar. Het Verbond roept verzekeraars op flexibeler om te gaan met dit soort betalingen. Mensen met financiële problemen krijgen soms financiële begeleiding in de vorm van budgetbeheer. Budgetbeheer is het beheren van iemands inkomsten en het verrichten van betalingen, al…

Verzekeraars moeten meer begrip tonen

Het is belangrijk dat verzekeraars meer begrip tonen voor consumenten die gebruik maken van budgetbeheer. Deze consumenten hebben vaak te maken met financiële moeilijkheden en hebben juist extra ondersteuning nodig bij het betalen van hun verzekeringspremie. Het is van groot belang dat verzekeraars flexibel omgaan met deze situaties en zo nodig maatwerk leveren.

Financiële begeleiding en budgetbeheer

Budgetbeheer is een vorm van financiële begeleiding waarbij een budgetbeheerder de financiën van een persoon beheert. Dit kan onder andere inhouden dat de budgetbeheerder zorgt voor het tijdig betalen van rekeningen, waaronder de verzekeringspremie. Mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te houden, kunnen baat hebben bij budgetbeheer om zo grip te krijgen op hun geldzaken.

Het is daarom essentieel dat verzekeraars rekening houden met de specifieke situatie van consumenten die gebruik maken van budgetbeheer. Door flexibel te zijn en maatwerk te leveren, kunnen verzekeraars bijdragen aan het financiële welzijn van deze consumenten en voorkomen dat zij in de problemen komen met het betalen van hun premies. Het Verbond roept dan ook op tot meer begrip en flexibiliteit van verzekeraars in dit opzicht.