Redenen voor overstappen van zorgverzekeraar

<span class="c7">Reden voor overstappen van zorgverzekeraar</span>

Zo’n 39% van de Nederlanders die in 2024 zijn overgestapt van zorgverzekeraar deed dit uit ontevredenheid over de hoogte van de premie. Ontevredenheid over de kwaliteit van zorg is daarentegen nauwelijks een reden om te wisselen. Dat blijkt uit onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Hoogte zorgpremie blijft belangrijkste factor

Uit het onderzoek blijkt dat de hoogte van de zorgpremie de belangrijkste factor is voor verzekerden om over te stappen. Dit kan te maken hebben met de toenemende kosten van de zorg en de druk op de portemonnee van veel Nederlanders. Het is dan ook begrijpelijk dat een groot deel van de overstappers zich laat leiden door financiële overwegingen.

Kwaliteit van zorg minder doorslaggevend

Opvallend is dat de kwaliteit van zorg veel minder vaak genoemd wordt als reden om van zorgverzekeraar te veranderen. Dit kan erop wijzen dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn met de zorg die zij ontvangen en dat andere factoren zoals premiehoogte en dekking van de verzekering zwaarder wegen bij het maken van een keuze.

Veranderingen in de zorgverzekeringen

De zorgverzekeringsmarkt is constant in beweging en zorgverzekeraars proberen zich te onderscheiden door verschillende pakketten aan te bieden met diverse prijsklassen en dekkingen. Dit maakt het voor consumenten mogelijk om een verzekering te kiezen die het beste aansluit bij hun wensen en behoeften. Toch blijft de hoogte van de premie een belangrijke factor bij het maken van een overstap.

Al met al blijkt uit het onderzoek dat de hoogte van de zorgpremie nog steeds de belangrijkste reden is voor Nederlanders om van zorgverzekeraar te veranderen. Het is daarom belangrijk voor verzekeraars om hierop in te spelen en transparant te zijn over de kosten en dekking van hun verzekeringen.