Toename van klachten bij Kifid

<span class="c5">Toename van klachten bij Kifid</span>

#

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft vorig jaar een toename gezien in het aantal klachten dat bij hen is binnengekomen. In totaal heeft Kifid 3.201 klachten behandeld, wat aangeeft dat consumenten steeds vaker de weg naar het klachteninstituut weten te vinden.

# Tussenkop: Groei in bemiddeling en uitspraken

Van de behandelde klachten kon Kifid in maar liefst 1.664 gevallen de klacht afhandelen door middel van bemiddeling. Dit houdt in dat partijen gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen onder begeleiding van Kifid. Daarnaast heeft Kifid in 997 klachtzaken een uitspraak gedaan, waarbij zij een bindend oordeel hebben uitgesproken.

# Tussenkop: Transformatie van Kifid

Volgens bestuursvoorzitter Ralph Pans heeft Kifid de afgelopen jaren een transformatie doorgemaakt. Waar het klachteninstituut voorheen vooral bekend stond als een juridisch instituut, is het nu uitgegroeid tot een geschil beslechter en kennisinstituut. Dit betekent dat Kifid niet alleen klachten behandelt, maar ook actief bijdraagt aan het oplossen en voorkomen van geschillen in de financiële sector.

Met deze ontwikkelingen speelt Kifid een steeds belangrijkere rol in het waarborgen van een eerlijke en transparante financiële dienstverlening voor consumenten. Het is dan ook van groot belang dat consumenten weten dat zij bij Kifid terecht kunnen met hun klachten en geschillen.

Het bericht [Kifid ontvangt meer hypotheekklachten](https://www.infinance.nl/artikel/kifid-ontvangt-meer-hypotheekklachten) verscheen eerst op [InFinance](https://www.infinance.nl).