Verplichte actieve provisietransparantie bij nieuwe schadeverzekeringen

<span class="c6">Verplichte actieve provisietransparantie bij nieuwe schadeverzekeringen</span>

Adfiz trekt het land in om adviseurs bij te praten over de verplichte actieve provisietransparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Ludger de Bruijn, senior adviseur Public Affairs en Beleid en bestuurssecretaris van Adfiz, benadrukt het belang van deze nieuwe regelgeving die per 1 juli van kracht is.

Wat houdt de verplichte actieve provisietransparantie in?

De verplichte actieve provisietransparantie houdt in dat adviseurs consumenten vóór het afsluiten van een nieuwe schadeverzekering voor particulieren moeten informeren over de hoogte van de provisie die zij ontvangen voor hun advies en bemiddeling. Deze transparantie is bedoeld om consumenten meer inzicht te geven in de kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van een verzekering.

Voorlichtingscampagne van Adfiz

Adfiz heeft een voorlichtingscampagne opgezet om adviseurs te helpen voldoen aan de nieuwe regelgeving omtrent provisietransparantie. Door het land in te trekken en adviseurs bij te praten, wil Adfiz ervoor zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van hun verplichtingen en de juiste informatie kunnen verstrekken aan consumenten.

Belang van transparantie voor consumenten

Transparantie over provisies is essentieel voor consumenten om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen bij het afsluiten van verzekeringen. Door inzicht te krijgen in de kosten die adviseurs ontvangen, kunnen consumenten beter beoordelen of het advies in hun belang is of dat er sprake is van belangenverstrengeling.

Door actief te informeren over provisietransparantie dragen adviseurs bij aan een eerlijke en transparante verzekeringsmarkt waar consumenten centraal staan. Het is dan ook van groot belang dat adviseurs zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en zorgvuldig omgaan met het verstrekken van informatie aan consumenten.