Voorspelling gemiddelde WOZ-waarde 2025

<span class="c6">Voorspelling gemiddelde WOZ-waarde 2025</span>

De Waarderingskamer verwacht dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen volgend jaar tussen de 2,5% en 4,5% hoger zullen uitvallen dan dit jaar. Die nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de verkoopprijzen rond de waardepeildatum 1 januari 2024. De Waarderingskamer is het expertisecentrum over de WOZ, geeft advies aan de staatssecretaris van Financiën en controleert of gemeenten correcte WOZ-waarden hanteren.

Factoren die de WOZ-waarde beïnvloeden

De stijging van de WOZ-waarde wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de ontwikkelingen op de woningmarkt, de economische situatie en eventuele verbouwingen of uitbreidingen aan de woning. Verder spelen ook de ligging van de woning en de staat van onderhoud een rol bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Impact op belastingen

Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hogere aanslag voor gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). Het is belangrijk voor huiseigenaren om op de hoogte te zijn van de verwachte stijging van de WOZ-waarde, zodat zij zich kunnen voorbereiden op eventuele hogere belastingen in het komende jaar.

Advies voor huiseigenaren

Huiseigenaren die het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde kunnen bezwaar maken bij de gemeente. Het is raadzaam om hierbij gebruik te maken van een taxateur of juridisch adviseur om de kansen op een succesvol bezwaar te vergroten. Daarnaast kunnen huiseigenaren ook zelf hun woningwaarde monitoren en documentatie verzamelen die de eventuele lagere waarde van de woning onderbouwt.

Al met al is het belangrijk voor huiseigenaren om zich bewust te zijn van de verwachte stijging van de WOZ-waarde in 2025 en de mogelijke gevolgen hiervan voor hun financiële situatie. Het op tijd nemen van passende maatregelen kan helpen om eventuele financiële verrassingen te voorkomen.