Wat is het Nationale Keurmerk Letselschade (NKL)?

<span class="c3">Wat is het Nationale Keurmerk Letselschade (NKL)?</span>

#

Het Nationale Keurmerk Letselschade (NKL) is een keurmerk dat wordt toegekend aan dienstverleners die betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschades. Het is een onafhankelijk bewijs van de kwaliteit van de dienstverlening van deze organisaties.

# Tussenkop: Andriessen Expertise en NXT Expertise ontvangen opnieuw het NKL

De Letselschade Raad heeft onlangs het NKL opnieuw toegekend aan Andriessen Expertise en NXT Expertise. Dit betekent dat deze organisaties voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan dienstverleners die betrokken zijn bij letselschadezaken.

# Tussenkop: Audit door Stichting toetsing verzekeraars (Stv)

De toekenning van het NKL aan Andriessen Expertise en NXT Expertise gebeurde op basis van een audit uitgevoerd door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Deze audit is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening van de organisaties te beoordelen en te waarborgen.

# Tussenkop: Belang van het NKL voor slachtoffers van letselschade

Voor slachtoffers van letselschade is het Nationale Keurmerk Letselschade van groot belang. Het geeft hen de zekerheid dat zij te maken hebben met een betrouwbare en deskundige dienstverlener die hen bijstaat in de afwikkeling van hun letselschadezaak.

# Tussenkop: Andriessen Expertise en NXT Expertise blijven zich inzetten voor kwalitatieve dienstverlening

Door opnieuw het NKL toegekend te krijgen, tonen Andriessen Expertise en NXT Expertise aan dat zij blijven streven naar de hoogste kwaliteit in hun dienstverlening. Dit geeft vertrouwen aan slachtoffers van letselschade en andere betrokkenen in het proces.

De toekenning van het Nationale Keurmerk Letselschade aan Andriessen Expertise en NXT Expertise is een erkenning van hun inzet en kwaliteit in de afwikkeling van letselschadezaken. Het NKL biedt slachtoffers van letselschade de garantie dat zij te maken hebben met betrouwbare en deskundige dienstverleners die hen bijstaan in hun zaak.