Wat is Kienergy?

<span class="c5">Wat is Kienergie?</span>

#

Kienergy is een nieuw platform dat alle relevante woningdata samenbrengt om financiële instellingen en gemeenten te helpen bij het realiseren van hun verduurzamingsdoelstellingen. Het platform biedt inzicht in woningdata, verduurzamingsopties, mogelijke besparingen, financieringsmogelijkheden en uitvoeringsplannen.

# Tussenkop: Versnelling van woningverduurzaming

Het doel van Kienergy is om woningverduurzaming op nationaal niveau te versnellen en tegelijkertijd energiearmoede tegen te gaan. Door alle benodigde informatie en mogelijkheden op één plek te presenteren, wordt het voor financiële instellingen en gemeenten makkelijker om concrete stappen te zetten richting een duurzamere woningvoorraad.

# Tussenkop: Voordelen van Kienergy

Een van de voordelen van Kienergy is dat het verduurzamingsproces inzichtelijk, begrijpelijk en concreet wordt gemaakt. Hierdoor kunnen partijen beter en sneller beslissingen nemen over het verduurzamen van woningen. Bovendien kan Kienergy helpen bij het identificeren van de meest effectieve verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden.

# Tussenkop: Samenwerking met Topicus

Kienergy werkt samen met Topicus om de ontwikkeling en implementatie van het platform te versnellen. Door de expertise van Topicus op het gebied van data-analyse en digitalisering te combineren met de kennis van Kienergy over woningverduurzaming, kunnen zij een krachtig en effectief instrument creëren voor het verduurzamen van de woningmarkt.

# Tussenkop: Toekomstperspectief

Met de lancering van Kienergy en de samenwerking met Topicus wordt een belangrijke stap gezet richting een duurzamere en energiezuinigere woningvoorraad in Nederland. Door het bundelen van data en expertise kunnen financiële instellingen en gemeenten efficiënter en effectiever werken aan het verwezenlijken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Al met al belooft Kienergy een veelbelovende bijdrage te leveren aan de versnelling van woningverduurzaming en het terugdringen van energiearmoede in Nederland.