Achtergrond Regeling risicoweging hypothecaire leningen

<span class="c4">Achtergrond Regeling risicoweging hypothecaire leningen</span>

##

Op 1 december 2024 loopt de Regeling risicoweging hypothecaire leningen af, die de ondergrens vaststelt voor de risicoweging van de hypotheekportefeuilles van banken. Deze regeling is in 2022 door De Nederlandsche Bank (DNB) ingevoerd om de risico's in de hypotheekmarkt te beheersen en de financiële stabiliteit te waarborgen.

## Tussenkop: Verlenging van de regeling

DNB heeft aangegeven dat zij van plan is om de Regeling risicoweging hypothecaire leningen met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat de regeling na 1 december 2024 nog steeds van kracht zal zijn en banken moeten blijven voldoen aan de gestelde richtlijnen om de risico's in hun hypotheekportefeuilles te beperken.

## Tussenkop: Doel van de regeling

Het doel van de Regeling risicoweging hypothecaire leningen is om de financiële stabiliteit te waarborgen door ervoor te zorgen dat banken voldoende kapitaal aanhouden voor de risico's die verbonden zijn aan hypothecaire leningen. Door een minimumvloer te bepalen voor de risicoweging, wil DNB voorkomen dat banken te veel risico's nemen en in de problemen komen bij eventuele schokken in de huizenmarkt.

## Tussenkop: Impact op de hypotheekmarkt

De verlenging van de Regeling risicoweging hypothecaire leningen zal naar verwachting een impact hebben op de hypotheekmarkt. Banken zullen mogelijk strengere eisen stellen aan hypotheekaanvragers en de rentetarieven kunnen worden beïnvloed door de verplichte kapitaalreserveringen. Het is belangrijk voor consumenten en hypotheekverstrekkers om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom deze regeling.

Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/hypotheken/dnb-wil-regeling-risicoweging-hypothecaire-leningen-opnieuw-verlengen/">DNB wil Regeling risicoweging hypothecaire leningen opnieuw verlengen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.