Voordelige financieringen voor verduurzaming in de land- en tuinbouw

<span class="c6">Voordelige financieringen voor verduurzaming in de land- en tuinbouw</span>

Rabobank heeft aangekondigd dat zij het aantal voordelige financieringen voor verduurzaming in de land- en tuinbouw zal uitbreiden. Dit betekent dat niet alleen veehouderijen, maar ook agrarische bedrijven in akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw gebruik kunnen maken van korting op verduurzamingsmaatregelen.

Uitbreiding van de leningen

Tot nu toe waren de voordelige leningen voor verduurzaming alleen beschikbaar voor veehouderijen. Sinds het najaar van 2023 hebben ruim vierhonderd agrarische ondernemingen hier gebruik van gemaakt. Vooral (80%) van hen hebben de leningen gebruikt om hun bedrijf te verduurzamen en te investeren in milieuvriendelijke maatregelen.

Duurzaamheid in de land- en tuinbouw

Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp geworden in de land- en tuinbouwsector. Agrarische bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in groene energie, waterbesparende technologieën en andere duurzame praktijken. Met de uitbreiding van de voordelige financieringen door Rabobank, wordt het voor meer agrarische ondernemingen mogelijk om hieraan te voldoen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is te verwachten dat het aantal agrarische bedrijven dat gebruik maakt van de voordelige leningen voor verduurzaming zal blijven groeien. Rabobank speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van duurzame initiatieven in de land- en tuinbouwsector. Door het aanbieden van gunstige financieringsmogelijkheden, kunnen agrarische ondernemingen hun bedrijf verder verduurzamen en inspelen op de groeiende vraag naar duurzame producten.