Achtergrond van Godelieve van Velsen

<span class="c5">Achtergrond van Godelieve van Velsen</span>

#

Godelieve van Velsen is recentelijk benoemd tot Chief Financial and Risk Officer (CFRO) van coöperatie Dela. Ze zal Jon van Dijk opvolgen, die met pensioen gaat in juli. Van Velsen heeft sinds 2018 bij Dela gewerkt en bekleedt op dit moment de functie van financieel directeur van Dela Nederland. Haar ervaring strekt zich uit over verschillende sectoren, waaronder EY, SNS en CZ.

# Tussenkop: Loopbaan en ervaring

Voordat Godelieve van Velsen bij Dela kwam, heeft zij diverse functies bekleed binnen gerenommeerde organisaties zoals EY, SNS en CZ. Haar expertise op het gebied van financiën en risicomanagement heeft haar geholpen om een sterke basis te leggen voor haar rol als CFRO bij Dela.

# Tussenkop: Verantwoordelijkheden als CFRO

Als CFRO zal Godelieve van Velsen een cruciale rol spelen in het financiële en risicomanagement van Dela. Haar leiderschap en ervaring zullen bijdragen aan het behalen van de financiële doelstellingen van de coöperatie, terwijl ze ook zal zorgen voor een adequaat risicobeheer om de belangen van alle belanghebbenden te beschermen.

# Tussenkop: Toekomstplannen bij Dela

Met haar benoeming als CFRO van Dela zal Godelieve van Velsen zich blijven inzetten voor het succes en de groei van de organisatie. Haar focus zal liggen op het implementeren van strategieën die de financiële gezondheid van Dela versterken en het waarborgen van een solide risicobeheer framework.

# Tussenkop: Slotgedachte

De benoeming van Godelieve van Velsen als CFRO van Dela markeert een belangrijke mijlpaal in haar carrière en biedt een veelbelovende toekomst voor de coöperatie. Haar ervaring en expertise zullen ongetwijfeld bijdragen aan het succes en de duurzaamheid van Dela in de komende jaren.