Sterk rendement en winstdeling bij Coöperatie Dela

<span class="c3">Sterk rendement en winstdeling bij Coöperatie Dela</span>

#

Coöperatie Dela heeft in 2023 een sterk rendement behaald op haar beleggingen, namelijk 4,6%. Dit heeft geleid tot een winstdeling van maar liefst 249 miljoen euro, met als doel de uitvaartverzekeringen waardevast te houden.

# Tussenkop: Groei in verzekeringsportefeuille en verzorgde uitvaarten

De verzekeringsportefeuille van Dela is in het afgelopen jaar gegroeid met meer dan 50.000 verzekerden, waardoor het totaal aantal verzekerden nu op ruim 5,5 miljoen ligt. Daarnaast is het aantal verzorgde uitvaarten gestegen naar bijna 54.000, wat aangeeft dat Dela een belangrijke speler is in de uitvaartbranche.

# Tussenkop: Toewijding aan waardevaste uitvaartverzekeringen

Het toekennen van 249 miljoen euro aan winstdeling laat zien dat Coöperatie Dela zich inzet voor waardevaste uitvaartverzekeringen voor haar verzekerden. Dit geeft vertrouwen aan de klanten van Dela dat hun nabestaanden goed verzorgd zullen worden na hun overlijden.

Al met al laat het sterke rendement en de groei in zowel de verzekeringsportefeuille als het aantal verzorgde uitvaarten zien dat Coöperatie Dela een solide en betrouwbare partner is voor mensen die een uitvaartverzekering af willen sluiten. Het is dan ook geen verrassing dat Dela een van de grootste spelers is in de uitvaartbranche in Nederland.