Betaalgedrag van bedrijven wereldwijd

<span class="c7">Betaalgedrag van bedrijven wereldwijd</span>

Bedrijven wereldwijd betalen hun facturen steeds later. Vooral in Europa is de kans groot dat bedrijven de komende jaren nog langer moeten wachten op hun geld, stelt kredietverzekeraar Allianz Trade. De verzekeraar onderzocht hoe betaalgedrag en de werkkapitaal-behoefte zich in 2023 wereldwijd hebben ontwikkeld.

Toenemende trend van late betalingen

Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal dagen dat bedrijven wereldwijd moeten wachten op betaling, ook wel bekend als Days Sales Outstanding (DSO), is gestegen. Dit betekent dat bedrijven steeds langer moeten wachten voordat ze hun facturen betaald krijgen. Deze trend van late betalingen zorgt voor een verhoogde werkkapitaal-behoefte bij veel bedrijven, wat hun financiële gezondheid kan beïnvloeden.

Impact op Europese bedrijven

Vooral in Europa is de impact van deze trend duidelijk merkbaar. Europese bedrijven hebben te maken met een toenemend aantal late betalingen, wat hun cashflow kan belemmeren. Hierdoor moeten zij mogelijk maatregelen nemen om hun werkkapitaal te beheren en hun financiële stabiliteit te waarborgen.

Maatregelen om late betalingen te voorkomen

Om late betalingen te voorkomen, kunnen bedrijven verschillende maatregelen nemen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld strengere betalingstermijnen hanteren en actief debiteurenbeheer voeren. Daarnaast kunnen bedrijven ervoor kiezen om gebruik te maken van kredietverzekeringen om zich te beschermen tegen het risico van wanbetaling.

Al met al is het belangrijk voor bedrijven om alert te zijn op de toenemende trend van late betalingen en proactief te handelen om hun financiële gezondheid te waarborgen. Het is raadzaam voor bedrijven om hun betaalprocessen te optimaliseren en zich te wapenen tegen de risico's van late betalingen in een steeds veranderende zakelijke omgeving.