Dalende trend in consumptief kredietmarkt</h2>

<span class="c4">Dalende trend in de consumptief kredietmarkt</h2></span>

<h2>

<p>In 2023 is voor bijna 3,5 miljard aan nieuw krediet verstrekt aan consumenten, wat een daling van 6% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze trend van afnemende consumptief kredietverstrekking is opmerkelijk, gezien het feit dat consumenten dit soort leningen vaak gebruiken voor het doen van grote aankopen, zoals een nieuwe of gebruikte auto of voor (duurzaamheids)verbeteringen aan hun huis.</p>

<h2>Tussenkop: Gebruik van consumptief krediet</h2>

<p>Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van het totaalbedrag, ruim 1,9 miljard, is gebruikt voor de aankoop van een auto. Dit toont aan dat het financieren van een voertuig nog steeds een belangrijke reden is voor consumenten om een consumptief krediet af te sluiten. Naast auto's worden deze leningen ook vaak gebruikt voor het financieren van duurzame investeringen in de woning, zoals zonnepanelen of isolatie.</p>

<h2>Tussenkop: Invloed van economische factoren</h2>

<p>De daling in de consumptief kredietmarkt kan worden verklaard door verschillende economische factoren. Zo kan de algemene economische situatie invloed hebben op het vertrouwen van consumenten om leningen af te sluiten. Ook kunnen veranderende rentetarieven en regelgeving van invloed zijn op de consumptieve bestedingen van consumenten.</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/consumptief-kredietmarkt-daalt-met-6/">Consumptief kredietmarkt daalt met 6%</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>