Toename van particuliere investeerders

<span class="c4">Toename van particuliere investeerders</span>

<img width="658" height="395" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2017/07/Koffer-euro-geld.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2017/07/Koffer-euro-geld.jpg 658w, https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2017/07/Koffer-euro-geld-300×180.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" />

<p><img width="110" height="96" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2017/07/Koffer-euro-geld-110×96.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>

<p>Steeds meer zakelijke hypotheken worden verstrekt door vermogende particulieren en niet door banken. Ondernemers, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers die een financiering voor hun vastgoed zoeken, komen in toenemende mate terecht bij investeerders als een alternatief financieringskanaal. Particuliere geldgevers hebben inmiddels een substantieel marktaandeel verkregen, blijkt uit onderzoek van Bliss Hypotheekadviseurs.</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/ondernemers-verstrekken-hypotheken-aan-ondernemers/">Ondernemers verstrekken hypotheken aan ondernemers</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>

###

De trend van vermogende particulieren die zakelijke hypotheken verstrekken aan ondernemers is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze verschuiving van traditionele bankfinanciering naar alternatieve bronnen van financiering biedt ondernemers meer flexibiliteit en snellere toegang tot kapitaal.

### Tussenkop: Voordelen van particuliere financiering

Particuliere geldgevers kunnen vaak maatwerkoplossingen bieden die beter aansluiten bij de specifieke behoeften van een ondernemer. Daarnaast zijn de beoordelingscriteria vaak minder strikt dan bij banken, waardoor ondernemers die moeite hebben om een lening bij een traditionele bank te krijgen, toch financiering kunnen verkrijgen van particuliere investeerders.

### Tussenkop: Risico's en overwegingen

Hoewel particuliere financiering aantrekkelijke voordelen kan bieden, zijn er ook risico's verbonden aan het lenen van geld van particulieren. Het is belangrijk voor ondernemers om zich bewust te zijn van de mogelijke consequenties en voorwaarden van een dergelijke financiering, zoals hogere rentetarieven en minder regulering.

### Tussenkop: Toekomst van alternatieve financiering

Met de groeiende populariteit van particuliere financiering voor zakelijke hypotheken, wordt verwacht dat deze trend zich zal voortzetten en dat meer ondernemers de weg zullen vinden naar alternatieve bronnen van kapitaal. Het is essentieel voor ondernemers om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende financieringsopties die beschikbaar zijn en om zorgvuldig af te wegen welke optie het beste past bij hun individuele situatie.