Doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

<span class="c7">Doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen</span>

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is opgezet met als doel om starters met een middeninkomen op de woningmarkt te ondersteunen bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Dit fonds zal een vermogen van 70 miljoen euro krijgen en zal naar verwachting eind 2024 van start gaan.

Rol van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal samen met Stichting OpMaat de uitvoering van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen op zich nemen. SVn is een organisatie die al jarenlang actief is op het gebied van volkshuisvesting en het verstrekken van leningen aan particulieren en gemeenten.

Criteria voor deelname aan het fonds

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen zullen starters met een middeninkomen moeten voldoen aan bepaalde criteria. Deze criteria zullen onder andere betrekking hebben op het inkomen, leeftijd en de aard van de gewenste woning.

Impact op de woningmarkt

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen zal naar verwachting een positieve impact hebben op de woningmarkt. Door starters met een middeninkomen meer mogelijkheden te bieden om een nieuwbouwwoning te kopen, kan de doorstroming op de woningmarkt verbeteren en kunnen er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar komen.

Al met al zal het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters met een middeninkomen.