Dreigend PE-stuwmeer vraagt om actie

<span class="c4">Dreigend PE-stuwmeer vraagt ​​om actie</span>

Vanwege een dreigend PE-stuwmeer roept Lindenhaeghe organisaties op om hun medewerkers een eerdere deadline op te leggen dan 1 april 2025. In het afgelopen kwartaal zijn er 12.645 PE-examens afgelegd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in het kwartaal ervoor, toen werden er namelijk 3.702 examens afgenomen. Toch zijn er afgelopen kwartaal ruim 1.500 minder…

Toename in aantal afgelegde PE-examens

Het aantal afgelegde PE-examens is de afgelopen periode aanzienlijk gestegen. In vergelijking met het voorgaande kwartaal, waarin er 3.702 examens werden afgenomen, zijn er nu maar liefst 12.645 examens afgelegd. Deze toename kan mogelijk leiden tot een PE-stuwmeer, waarbij veel professionals op het laatste moment hun examen moeten behalen.

Oproep aan organisaties

Lindenhaeghe doet een dringende oproep aan organisaties om hun medewerkers een eerdere deadline op te leggen voor het behalen van hun PE-examen. Hiermee kunnen professionals voorkomen dat zij in de problemen komen door het PE-stuwmeer en op tijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Oplossing voor het PE-stuwmeer

Het PE-stuwmeer vormt een uitdaging voor zowel professionals als organisaties. Door tijdig actie te ondernemen en medewerkers te stimuleren om eerder hun PE-examens af te leggen, kan het stuwmeer worden voorkomen. Het is belangrijk dat zowel individuen als bedrijven zich bewust zijn van de consequenties van het niet tijdig behalen van de PE-vereisten.