Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt in 2023

<span class="c5">Gemiddelde pensioenleeftijd stijgen in 2023</span>

#

In 2023 gingen 86.000 werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en 11 maanden en is daarmee 3 maanden hoger dan in 2022. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bijna driekwart van de werknemers is bij pensionering 65 jaar of ouder.

# Tussenkop: Toename van de pensioenleeftijd

Sinds 2013 is er een stijgende trend te zien in de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers. Deze toename kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals veranderingen in wet- en regelgeving, de stijgende levensverwachting en veranderende arbeidspatronen.

# Tussenkop: Effect op de arbeidsmarkt

De stijging van de pensioenleeftijd heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Werkgevers worden geconfronteerd met een vergrijzende beroepsbevolking en moeten zich aanpassen aan de behoeften en wensen van oudere werknemers. Dit kan onder andere leiden tot meer flexibele werktijden, aangepaste werkplekken en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling op latere leeftijd.

# Tussenkop: Belang van pensioenplanning

Voor werknemers is het belangrijk om tijdig te beginnen met pensioenplanning. Door vroeg in de loopbaan na te denken over pensioenopbouw en financiële planning, kunnen zij zich beter voorbereiden op een zorgeloze oude dag. Het is verstandig om regelmatig de pensioenstatus te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken om de gewenste levensstandaard na pensionering te kunnen handhaven.

Al met al laat de stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd zien dat werknemers langer actief blijven op de arbeidsmarkt en dat pensioenplanning een belangrijk aspect is van een gezonde financiële toekomst.