Het belang van verduurzaming van de woningvoorraad</h2>

<span class="c4">Het belang van verduurzaming van de woningvoorraad</h2></span>

<h2>

<p>Het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad is een belangrijk onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid en het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook vanuit het oogpunt van klimaatrisico's die huiseigenaren kunnen treffen.</p>

<h2>Tussenkop: Rol van NN Bank in verduurzaming</h2>

<p>Hans Buursink, werkzaam bij NN Bank, speelt een cruciale rol in het bedenken van oplossingen voor de klimaatrisico's die hypotheekklanten kunnen raken. Hij ziet dit als een missie en voelt zich elke dag intellectueel uitgedaagd om het verschil te kunnen maken op het gebied van verduurzaming.</p>

<h2>Tussenkop: Advies en inspiratie vanuit familie en vrienden</h2>

<p>Hans Buursink haalt zijn inspiratie en advies met betrekking tot verduurzaming niet alleen uit zijn werk, maar ook uit zijn directe omgeving. Familie en vrienden spelen een belangrijke rol in zijn visie en aanpak als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad.</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/interviews/hans-buursink-zonder-handelingsperspectief-geen-beweging/">Hans Buursink: ‘Zonder handelingsperspectief geen beweging’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>