Introductie van Arjen Bijlsma bij NHG

<span class="c5">Introductie van Arjen Bijlsma bij NHG</span>

#

Per 1 mei is Arjen Bijlsma bij NHG aan de slag gegaan als Product Owner Verduurzaming. NHG heeft als doel om de verduurzaming van de woningmarkt te versnellen en zet hiermee een belangrijke stap in het verduurzamen van de hypotheekmarkt.

# Tussenkop: Focus op verduurzaming

NHG wil met de aanstelling van Arjen Bijlsma als Product Owner Verduurzaming de focus leggen op het verduurzamen van de woningmarkt. Door middel van nieuwe initiatieven en samenwerkingen met relevante marktpartijen, hoopt NHG de verduurzaming naar een hoger niveau te tillen.

# Tussenkop: Samenwerking met marktpartijen

Om de verduurzaming van de woningmarkt te versnellen, is het essentieel dat NHG nauw samenwerkt met relevante marktpartijen. Door gezamenlijk goede initiatieven te omarmen en draagvlak te creëren, kunnen er concrete stappen worden gezet richting een duurzamere toekomst.

# Tussenkop: Duurzaamheid als speerpunt

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van NHG en met de aanstelling van Arjen Bijlsma als Product Owner Verduurzaming wordt hier nog meer nadruk op gelegd. NHG wil een actieve rol spelen in het verduurzamen van de hypotheekmarkt en zet zich in voor een groenere toekomst.

# Tussenkop: Toekomstige ontwikkelingen

Met Arjen Bijlsma aan boord als Product Owner Verduurzaming, is NHG klaar voor de toekomst en zal het zich blijven inzetten voor verdere verduurzaming van de woningmarkt. Door samenwerkingen aan te gaan en nieuwe initiatieven te omarmen, hoopt NHG een positieve bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

Het bericht Arjen Bijlsma gaat NHG groener maken verscheen eerst op InFinance.