Hoofdlijnenakkoord verlaagt eigen risico naar 165 euro in 2027

<span class="c1">Hoofdlijnenakkoord besloten eigen risico naar 165 euro in 2027</span>

Het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten, bevat plannen om het eigen risico in de zorg te verlagen naar 165 euro in 2027. Dit is een verlaging ten opzichte van de bestaande plannen, waarbij het eigen risico al per 2025 naar maximaal 150 euro per gebeurtenis zou gaan.

Redenen om eigen risico niet helemaal af te schaffen

Eva van Erk van Overstappen.nl benadrukt het belang van het eigen risico in de zorg en pleit ervoor om het niet helemaal af te schaffen. Het eigen risico zorgt ervoor dat mensen bewuster omgaan met hun zorgkosten en kan de stijging van de zorgpremies beperken. Door een eigen bijdrage te vragen, worden onnodige zorgkosten voorkomen en wordt het zorgstelsel betaalbaar gehouden voor iedereen.

Impact van verlaagd eigen risico op de zorgkosten

Het verlagen van het eigen risico naar 165 euro in 2027 kan verschillende gevolgen hebben voor de zorgkosten en de toegankelijkheid van de zorg. Aan de ene kant kan het ervoor zorgen dat mensen sneller zorg gaan mijden vanwege de lagere kosten die zij zelf moeten betalen. Aan de andere kant kan het ook zorgen voor een meer gelijke toegang tot zorg voor mensen met lagere inkomens, die nu soms zorg mijden vanwege de hoge eigen bijdrage.

Al met al is het verstandig om het eigen risico niet helemaal af te schaffen, maar om het wel op een passend niveau te houden om de kosten van de zorg beheersbaar te houden en de toegankelijkheid te waarborgen.