Wat is de Digital Operational Resilience Act (DORA)?

<span class="c5">Wat is de Digital Operational Resilience Act (DORA)?</span>

<img width="658" height="395" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2016/02/verbond-van-verzekeraars-hoofdkantoor.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2016/02/verbond-van-verzekeraars-hoofdkantoor.jpg 658w, https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2016/02/verbond-van-verzekeraars-hoofdkantoor-300×180.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" />

<p><img width="110" height="96" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2016/02/verbond-van-verzekeraars-hoofdkantoor-110×96.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>

<p>Vanaf 17 januari 2025 moeten financiële instellingen voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA). Deze Europese verordening bevat onder andere bepalingen die de instellingen moeten opnemen in contracten met IT-leveranciers. Om het aanpassen van contracten makkelijker te maken, hebben brancheverenigingen DUFAS (Beleggen), VV&A (Vermogensbeheer), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars een marktstandaard opgesteld […]</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/standaard-dora-clausules-moeten-financiele-instellingen-helpen/">Standaard DORA-clausules moeten financiële instellingen helpen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>

###

De Digital Operational Resilience Act (DORA) is een Europese verordening waar financiële instellingen vanaf 17 januari 2025 aan moeten voldoen. Deze wet bevat verschillende bepalingen die gericht zijn op het waarborgen van de operationele veerkracht van financiële instellingen, met name op het gebied van IT en technologie.

### Tussenkop: Rol van brancheverenigingen

Om financiële instellingen te helpen voldoen aan de eisen van de DORA, hebben brancheverenigingen zoals DUFAS, VV&A, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars een marktstandaard opgesteld. Deze standaard bevat clausules die kunnen worden opgenomen in contracten met IT-leveranciers, om zo de aanpassing van contracten eenvoudiger te maken.

### Tussenkop: Impact op de financiële sector

De invoering van de DORA zal een aanzienlijke impact hebben op de financiële sector. Financiële instellingen zullen moeten investeren in het verbeteren van hun operationele veerkracht en het naleven van de nieuwe regelgeving. Door samen te werken met brancheverenigingen en het gebruik van de standaard DORA-clausules, kunnen financiële instellingen zich beter voorbereiden op de veranderingen die komen gaan.

### Tussenkop: Toekomstige ontwikkelingen

Het is belangrijk voor financiële instellingen om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen rondom de DORA en andere regelgeving op het gebied van operationele veerkracht. Door proactief te handelen en samen te werken met stakeholders, kunnen financiële instellingen zich aanpassen aan de veranderende eisen en zo hun positie in de sector versterken.