Wat is actieve provisietransparantie?

<span class="c6">Wat is actieve provisietransparantie?</span>

Actieve provisietransparantie houdt in dat adviseurs en bemiddelaars consumenten actief informeren over het bedrag van de afsluit- en doorlopende provisie bij particuliere schadeverzekeringen. Dit betekent dat consumenten duidelijk en transparant inzicht krijgen in de kosten die zij betalen voor de diensten van adviseurs en bemiddelaars.

Deadline van 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn adviseurs en bemiddelaars wettelijk verplicht om actieve provisietransparantie toe te passen bij particuliere schadeverzekeringen. Dit houdt in dat zij vóór het afsluiten van een verzekering de consument moeten informeren over de provisie die zij ontvangen en hoe deze kosten worden verrekend.

Interpretatie door de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven dat zij de sector meer duidelijkheid willen geven over de actieve provisietransparantie. Dit doen zij door middel van een interpretatie die richtlijnen en richting geeft aan adviseurs en bemiddelaars over hoe zij deze verplichting kunnen naleven.

Belang van transparantie

Transparantie in de financiële sector is van groot belang om het vertrouwen van consumenten te behouden. Door consumenten duidelijk inzicht te geven in de kosten van advies en bemiddeling, kunnen zij weloverwogen keuzes maken en weten zij waar zij aan toe zijn. Dit draagt bij aan een eerlijke en integere financiële dienstverlening.

Conclusie

Het is belangrijk voor adviseurs en bemiddelaars om zich bewust te zijn van de verplichting tot actieve provisietransparantie en hier tijdig op in te spelen. Door transparantie en duidelijkheid te bieden aan consumenten, kunnen zij het vertrouwen in de financiële sector behouden en bijdragen aan een gezonde en eerlijke markt.