Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

<span class="c0">Investeringsimpuls Verkeersveiligheid</span>

De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030.

Nieuwe maatregelen en projecten

De Investeringsimpuls Verkeersveiligheid biedt de mogelijkheid voor gemeenten, provincies en waterschappen om nieuwe maatregelen en projecten te financieren die de verkeersveiligheid op wegen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aanleggen van rotondes, het plaatsen van verkeerslichten, het verbeteren van fietspaden en het creëren van veilige oversteekplaatsen.

Inzet van minister Mark Harbers

Vandaag meldde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat de regels voor het gebruik van het geld uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid worden versoepeld. Hierdoor wordt het voor gemeenten, provincies en waterschappen makkelijker om snel en effectief maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen.

Samenwerking tussen verschillende overheden

De Investeringsimpuls Verkeersveiligheid stimuleert ook de samenwerking tussen verschillende overheden. Door gezamenlijk projecten op te zetten en uit te voeren, kunnen de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet en kan er een grotere impact worden gemaakt op het gebied van verkeersveiligheid.

Duurzame en toekomstbestendige infrastructuur

Met de investeringen uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid wordt er niet alleen gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op korte termijn, maar ook aan het creëren van een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen zoals de opkomst van elektrische voertuigen en nieuwe vormen van mobiliteit.

Het bericht Geld voor nieuwe manieren om wegen veiliger te maken verscheen eerst op InFinance.