Voordelen van het verduurzamen van tuinen

<span class="c4">Voordelen van het verduurzamen van tuinen</span>

<img width="658" height="395" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/tuin.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/tuin.jpg 658w, https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/tuin-300×180.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" />

<p><img width="110" height="96" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2024/03/tuin-110×96.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>

<p>In meer dan de helft van de 342 Nederlandse gemeenten kunnen woningeigenaren in 2024 subsidie aanvragen om hun tuin te verduurzamen. Toch maakte slechts 21% van de mensen die hun tuin heeft verduurzaamd hier gebruik van: de overgrote meerderheid gebruikte hiervoor hun spaargeld. Dit blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Door de toename van extreem weer, zoals hevige regenval, is het belangrijk om tuinen klimaatbestendiger te maken.</p>

<p>Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/ruim-helft-gemeenten-biedt-subsidie-om-wateroverlast-in-tuinen-te-beperken/">Ruim helft gemeenten biedt subsidie om wateroverlast in tuinen te beperken</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.</p>

##

Het verduurzamen van tuinen heeft verschillende voordelen. Ten eerste draagt het bij aan het verminderen van wateroverlast in stedelijke gebieden. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen in de tuin en te laten infiltreren in de grond, wordt het riool minder belast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast zorgt een groene tuin voor verkoeling in de zomer en draagt het bij aan de biodiversiteit in de omgeving.

## Tussenkop: Subsidies en financieringsmogelijkheden

Hoewel er subsidies beschikbaar zijn in veel gemeenten, maken nog niet alle woningeigenaren hier gebruik van. Naast subsidies zijn er ook andere financieringsmogelijkheden om de tuin te verduurzamen, zoals groene leningen of het afsluiten van een duurzaamheidslening. Het is belangrijk dat woningeigenaren zich bewust zijn van deze opties en de voordelen van het verduurzamen van hun tuin.

## Tussenkop: Bewustwording en educatie

Om het gebruik van subsidies en financieringsmogelijkheden te stimuleren, is het belangrijk om bewustwording en educatie te bevorderen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over de voordelen van een duurzame tuin en de verschillende mogelijkheden om deze te realiseren. Ook kunnen workshops en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om woningeigenaren te informeren en te inspireren.

## Tussenkop: Samenwerking tussen gemeenten en woningeigenaren

Het is essentieel dat gemeenten en woningeigenaren samenwerken om tuinen te verduurzamen en wateroverlast te beperken. Door gezamenlijke initiatieven en projecten kunnen er meer duurzame tuinen worden gerealiseerd en kan de leefomgeving klimaatbestendiger worden gemaakt. Het is belangrijk om de krachten te bundelen en gezamenlijk te werken aan een groenere en duurzamere toekomst.