Ombouwen van oude panden populaire oplossing voor woningmarkt

<span class="c0">Ombouwen van oude panden populaire oplossing voor woningmarkt</span>

ING heeft huiseigenaren, huurders en woningzoekende starters gevraagd om hun mening te geven over mogelijke oplossingen voor de krapte op de woningmarkt. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights, blijkt dat maar liefst 91% van de respondenten van mening is dat het ombouwen van oude kantoorpanden, winkels en/of scholen de beste oplossing is.

Voordelen van ombouwen van oude panden

Het ombouwen van oude panden biedt verschillende voordelen. Allereerst kan het helpen om leegstand tegen te gaan en verouderde gebouwen nieuw leven in te blazen. Daarnaast kan het bijdragen aan een diverser woningaanbod en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Bovendien kan het ombouwen van oude panden duurzamer zijn dan nieuwbouw, omdat er al een bestaande structuur is die hergebruikt kan worden.

Andere oplossingen voor woningmarkt

Naast het ombouwen van oude panden zijn er ook andere oplossingen mogelijk om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe woonwijken, het herbestemmen van industrieel erfgoed of het stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Het is belangrijk om een combinatie van verschillende oplossingen te overwegen om de woningmarkt weer in balans te brengen.

Nieuwbouw voor jongeren uit de buurt

Een ander interessant punt uit het onderzoek is dat veel respondenten van mening zijn dat nieuwbouw specifiek gericht moet zijn op jongeren uit de buurt. Door woningen te bouwen die aansluiten bij de wensen en behoeften van jongeren, kan worden bijgedragen aan een leefbare en dynamische buurt. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouwprojecten ook rekening te houden met de lokale gemeenschap en de toekomstige bewoners.