Sociale partners en pensioenuitvoerders nemen voortvarend actie

<span class="c3">Sociale partners en pensioenuitvoerders nemen voortvarend actie</span>

##

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wordt voortvarend opgepakt door sociale partners en pensioenuitvoerders. Minister Schouten ziet geen aanleiding om de uiterste transitiedatum van 1 januari 2028 te verschuiven. Dat stelt de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen.

## Tussenkop: Geen vertraging in de planning

De monitoring van de ontwikkelingen in de pensioensector laat zien dat de sector hard werkt aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners en pensioenuitvoerders nemen actief maatregelen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en de gestelde deadlines. Minister Schouten is tevreden over de voortgang en ziet geen reden om de planning bij te stellen.

## Tussenkop: Samenwerking essentieel voor succes

De succesvolle voortgang van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de pensioensector. Sociale partners, pensioenuitvoerders en de overheid werken nauw samen om de overgang soepel te laten verlopen en de belangen van alle betrokkenen te behartigen.

## Tussenkop: Toekomstbestendige pensioenen

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel wordt beoogd om de pensioenen toekomstbestendig te maken en meer perspectief te bieden aan deelnemers. Door de transitie voortvarend aan te pakken en de nodige veranderingen door te voeren, wordt er gewerkt aan een stabiele en duurzame pensioenvoorziening voor de lange termijn.

## Tussenkop: Belang van goede communicatie

Een belangrijk aspect van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is de communicatie naar de deelnemers toe. Het is essentieel dat zij goed geïnformeerd worden over de veranderingen en de gevolgen daarvan voor hun pensioen. Door transparantie en duidelijke voorlichting kunnen eventuele zorgen en onzekerheden worden weggenomen.

Het bericht [Sector pakt transitie pensioenen ‘voortvarend’ op](https://www.infinance.nl/pensioenen/sector-pakt-transitie-pensioenen-voortvarend-op/) verscheen eerst op [InFinance](https://www.infinance.nl).