Geen publiek-private samenwerking voor verzekeren van schades na overstromingen

<span class="c4">Geen publiek-private samenwerking voor het overwinnen van schade na overstromingen</span>

Het kabinet heeft besloten om het verzekeren van schades na overstromingen van 'primaire keringen' niet via een publiek-private samenwerking te laten verlopen. In plaats daarvan richt de regering zich op een toekomstige schadeafhandeling via de één-loket-functie van verzekeraars. Dit staat vermeld in een brief aan de Tweede Kamer van de ministers Van Weyenberg (Financiën), Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en Harbers (IenW).

Toekomstige schadeafhandeling via één-loket-functie van verzekeraars

De keuze om de schadeafhandeling na overstromingen niet publiek-privaat te regelen, maar via de één-loket-functie van verzekeraars, betekent dat getroffenen in de toekomst bij één aanspreekpunt terecht kunnen voor het melden en afhandelen van schades. Dit kan zorgen voor een efficiëntere en snellere afhandeling van claims na natuurrampen zoals overstromingen.

Voordelen van één-loket-functie voor schadeafhandeling

Het gebruik van de één-loket-functie van verzekeraars voor de schadeafhandeling na overstromingen brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kunnen getroffenen op een eenvoudige manier hun schade melden en wordt de administratieve rompslomp verminderd. Daarnaast kan er door de centrale afhandeling efficiënter worden gewerkt en kunnen claims sneller worden verwerkt.

Samenwerking tussen overheid en verzekeraars

Hoewel de schadeafhandeling na overstromingen niet via een publiek-private samenwerking zal verlopen, blijft er wel een vorm van samenwerking tussen de overheid en verzekeraars bestaan. Door gezamenlijk afspraken te maken over de afhandeling van schades en het bieden van ondersteuning aan getroffenen, kan er een effectief systeem worden opgezet om de gevolgen van natuurrampen te beperken.

Al met al is het besluit van het kabinet om de schadeafhandeling na overstromingen via de één-loket-functie van verzekeraars te laten verlopen een stap in de richting van een efficiëntere en klantvriendelijkere aanpak van natuurrampen. Door samenwerking tussen de overheid en verzekeraars kunnen getroffenen sneller en beter geholpen worden bij het herstellen van de schade veroorzaakt door overstromingen.