Onvoldoende bewustzijn over verzekering van nieuwbouwhuizen</h2>

<span class="c4">Onvoldoende bewustzijn over verzekering van nieuwbouwhuizen</h2></span>

<h2>

<p>Uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise blijkt dat meer dan een derde (37%) van de Nederlanders niet op de hoogte is dat een bestaande inboedelverzekering niet voldoende dekking biedt voor een huis in aanbouw na de oplevering, zolang er nog niet in wordt gewoond. Dit gebrek aan bewustzijn kan grote gevolgen hebben voor huiseigenaren van nieuwbouwwoningen.</p>

<h2>Tussenkop: Risico's van onvoldoende verzekering</h2>

<p>Als een nieuwbouwhuis niet adequaat verzekerd is tegen diefstal en andere schades tijdens de bouwperiode, kunnen huiseigenaren voor onverwachte kosten komen te staan. Denk hierbij aan diefstal van bouwmaterialen, vandalisme of schade door brand. De kosten voor het herstellen van dergelijke schades kunnen hoog oplopen en niet gedekt worden door de standaard inboedelverzekering.</p>

<h2>Tussenkop: Aanvullende verzekeringen voor nieuwbouwwoningen</h2>

<p>Om de risico's van onvoldoende verzekering van nieuwbouwhuizen te dekken, is het raadzaam om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Denk hierbij aan een speciale verzekering voor bouwprojecten of een verzekering die schade dekt tijdens de bouwperiode totdat de woning betrokken wordt.</p>

<p>Door bewust te zijn van de beperkingen van een standaard inboedelverzekering en tijdig de juiste aanvullende verzekeringen af te sluiten, kunnen huiseigenaren van nieuwbouwwoningen zich beschermen tegen onverwachte kosten en financiële tegenvallers.</p>

<p>Lees het volledige artikel <a href="https://www.infinance.nl/artikel/pricewise-nieuwbouwhuizen-onvoldoende-verzekerd-tegen-diefstal/">hier</a>.</p>