Over Stichting Salvage

<span class="c0">Over Stichting Salvage</span>

Stichting Salvage is een stichting die zich richt op het verlenen van eerste hulp bij brand en andere calamiteiten waarbij sprake is van schade aan woningen en bedrijfsgebouwen. Het doel van Stichting Salvage is om gedupeerden zo snel mogelijk te helpen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe leden in de Raad van Toezicht

Paula Tewes en Bernardo Walta zijn per 1 januari 2024 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Salvage. Beiden brengen een schat aan ervaring en expertise met zich mee op het gebied van verzekeringen en schadeafhandeling. Hun toetreding tot de Raad van Toezicht komt op een moment dat de dynamiek in het werkveld van Salvage is toegenomen.

Visie van de nieuwe leden

Paula Tewes en Bernardo Walta hebben aangegeven dat zij zich willen inzetten voor het verder verbeteren van de dienstverlening van Stichting Salvage. Zij zijn van mening dat een snelle en effectieve hulpverlening van groot belang is voor de gedupeerden en willen hieraan bijdragen door hun kennis en netwerk in te zetten.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Met de komst van Paula Tewes en Bernardo Walta bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Salvage nu uit een diverse groep van professionals met verschillende achtergronden en expertise. Samen zullen zij toezicht houden op het beleid en de activiteiten van Stichting Salvage en bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Al met al belooft de toetreding van Paula Tewes en Bernardo Walta tot de Raad van Toezicht van Stichting Salvage een waardevolle toevoeging te zijn voor de stichting en haar dienstverlening aan gedupeerden bij brand en andere calamiteiten.