Overstappers in het overstapseizoen 2023-2024

<span class="c3">Overstappers in het overstapseizoen 2023-2024</span>

#

In het overstapseizoen 2023-2024 hebben maar liefst 1,3 miljoen verzekerden ervoor gekozen om van zorgverzekeraar te wisselen. Dit komt neer op 7,4% van alle verzekerden in Nederland. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Zorgthermometer Verzekerden in beeld van Vektis.

# Tussenkop: Trends in overstappercentage

Het percentage overstappers in het afgelopen seizoen ligt iets lager dan het voorgaande seizoen, waar het percentage op 8,5% lag. Echter, in vergelijking met de periode tussen 2014 en 2022, waarin het overstappercentage schommelde tussen de 6 en 7%, is er nog steeds sprake van een hoger aantal verzekerden dat van zorgverzekeraar wisselt.

# Tussenkop: Redenen voor het wisselen van zorgverzekeraar

Er zijn verschillende redenen waarom verzekerden ervoor kiezen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Sommige verzekerden zijn op zoek naar een betere dekking voor bepaalde zorgkosten, terwijl anderen juist op zoek zijn naar een lagere premie. Ook kan het zijn dat verzekerden niet tevreden zijn over de dienstverlening van hun huidige zorgverzekeraar, waardoor zij besluiten om over te stappen.

# Tussenkop: Belang van vergelijken van zorgverzekeringen

Het is belangrijk voor verzekerden om jaarlijks hun zorgverzekering te vergelijken met andere aanbieders. Op deze manier kunnen zij ervoor zorgen dat zij de zorgverzekering kiezen die het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie en wensen. Door kritisch te kijken naar de dekking, premie en service van verschillende zorgverzekeraars, kunnen verzekerden geld besparen en zich verzekeren van de beste zorg.

Al met al laat het aantal overstappers in het afgelopen seizoen zien dat er nog steeds een dynamiek is op de zorgverzekeringsmarkt en dat verzekerden kritisch blijven kijken naar hun zorgverzekering. Het is dan ook aan te raden om regelmatig te evalueren of de huidige zorgverzekering nog steeds voldoet aan de persoonlijke behoeften en om indien nodig over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.