Prijzen van bestaande koopwoningen blijven stijgen

<span class="c2">Prijzen van bestaande koopwoningen blijven stijgen</span>

#

In maart 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4% hoger dan in maart 2023. Ten opzichte van februari 2024 stegen de prijzen in maart met 0,7%. Deze prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

# Tussenkop: Redenen voor de stijging

De stijging in de prijzen van bestaande koopwoningen kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de lage rentestanden en de toenemende vraag naar woningen. Door de lage rente is het voor veel mensen aantrekkelijk om een hypotheek af te sluiten, wat de vraag naar koopwoningen stimuleert.

# Tussenkop: Invloed van de markt

Naast de rentestanden en de vraag naar woningen speelt ook het aanbod op de woningmarkt een rol in de prijsstijgingen. Door een tekort aan beschikbare woningen kunnen verkopers hogere prijzen vragen, omdat de vraag het aanbod overstijgt.

# Tussenkop: Toekomstige ontwikkelingen

Het is nog onzeker hoe de prijzen van bestaande koopwoningen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Factoren zoals economische groei, rentestanden en overheidsbeleid zullen van invloed zijn op de woningmarkt. Het is belangrijk voor potentiële kopers en verkopers om de marktontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Het bericht [Koopwoningen in maart ruim 5% duurder dan jaar eerder](https://www.infinance.nl/artikel/koopwoningen-in-maart-ruim-5-duurder-dan-jaar-eerder) verscheen eerst op [InFinance](https://www.infinance.nl).