Provisieverbod op uitvaartverzekeringen

<span class="c2">Provisieverbod op uitvaartverzekeringen</span>

In zijn maandelijkse column op de Adfiz-website schrijft directeur Enno Wiertsema over het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Wiertsema benadrukt het belang van regelmatige gesprekken met Den Haag over wetgeving en de impact daarvan op de financiële sector. Het provisieverbod op uitvaartverzekeringen is een van de onderwerpen die ter sprake komt in deze gesprekken.

Lobbywerk en belangenbehartiging

Als directeur van Adfiz is Enno Wiertsema intensief betrokken bij lobbywerk en belangenbehartiging voor financieel adviseurs. Hij zet zich in om de stem van de branche te laten horen in Den Haag en om invloed uit te oefenen op wetgeving die van invloed is op de sector. Het provisieverbod op uitvaartverzekeringen is een voorbeeld van een onderwerp waar Adfiz zich hard voor maakt.

Evaluatie van bestaande wetgeving

Wiertsema benadrukt het belang van het regelmatig evalueren van bestaande wetgeving en regels. Dit stelt beleidsmakers in staat om te beoordelen of de wetgeving nog steeds effectief is en of er aanpassingen nodig zijn. Door actief deel te nemen aan deze evaluatieprocessen, kan Adfiz bijdragen aan een beter functionerend financieel stelsel.

Het bericht Enno Wiertsema: ‘Operatie geslaagd…’ verscheen eerst op InFinance.